Danh sách tin tuyển dụng
Toàn thời gian
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Posted 1 year ago

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG Số lượng: 01 Giới tính: Nam Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 05 năm Hình thức làm việc: Quản Lý Mô tả công việc Dự án HQC An Phú Tây, Bình Chánh Chuẩn bị hoạt động thi công (bộ phận hiện trường hoặc kế

Read More

Toàn thời gian
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Posted 1 year ago

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI SHOPDRAWING VÁN KHUÔN Số lượng: 01 Giới tính: Nam Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 05 năm Hình thức làm việc: Chính Thức Mô tả công việc Dự án HQC An Phú Tây, Bình Chánh Triển khai bản vẽ chi tiết ván khuôn, đồng thời giám

Read More

Toàn thời gian
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Posted 1 year ago

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI SHOPDRAWING THÉP Số lượng: 01 Giới tính: Nam Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 05 năm Hình thức làm việc: Chính Thức Mô tả công việc Dự án HQC An Phú Tây, Bình Chánh Triển khai bản vẽ chi tiết thép, đồng thời giám sát

Read More

Toàn thời gian
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Posted 1 year ago

TỔ TRẮC ĐẠT (3 NGƯỜI) Số lượng: 03 Giới tính: Nam Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 05 năm Hình thức làm việc: Chính Thức Mô tả công việc Dự án HQC An Phú Tây, Bình Chánh Trắc đạt tim mốc công trình Yêu cầu công việc: Giới tính:

Read More

Toàn thời gian
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Posted 1 year ago

NHÂN VIÊN QS Số lượng: 01 Giới tính: Nam/Nữ Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 05 năm Hình thức làm việc: Chuyên viên Mô tả công việc Dự án An Phú Tây, Bình Chánh Xử lý hồ sơ A-B, B-B’ Kiểm tra xác nhận khối lượng còn lại với

Read More

Toàn thời gian
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Posted 1 year ago

NHÂN VIÊN QA, QC Số lượng: 01 Giới tính: Nam/Nữ Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 05 năm Hình thức làm việc: Chuyên Viên Mô tả công việc Kiểm tra chất lượng vật liệu Lập, kiểm tra hồ sơ nghiệm thu; tập hợp và lập hồ sơ thanh quyết

Read More

Toàn thời gian
Tây Ninh
Posted 1 year ago

CHỈ HUY PHÓ XÂY DỰNG Số lượng: 01 Giới tính: Nam Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 05 năm Hình thức làm việc: Quản Lý Mô tả công việc – Chuẩn bị hoạt động thi công (bộ phận hiện trường hoặc kế hoạch). – Kiểm soát an toàn, chất

Read More

Toàn thời gian
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Posted 1 year ago

KỸ SƯ ME Số lượng: 01 Giới tính: Nam Tính chất công việc: Giờ hành chính Trình độ: Đại Học Kinh nghiệm: 3-5 năm Hình thức làm việc: Chuyên Viên Mô tả công việc – Hỗ trợ PKT tính toán khối lượng dự toán, bản vẽ shopdrawing – Triển khai thi công, thi công và giám

Read More